facebook iprzedszkole

Atuty

Dlaczego warto do nas dołączyć:

 • Zachęcamy dzieci do nauki języka angielskiego i pokazujemy, że nauka ta może być tak samo łatwa i przyjemna jak nauka języka ojczystego.
 • Stymulujemy wszechstronny rozwój dzieci kierując się ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 • Zapewniamy atmosferę szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Zapewniamy naszym wychowankom odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju.
 • Wyposażamy dzieci w wiedzę, umiejętności i podstawy niezbędne do podjęcia nauki w szkole.
 • Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami, szkołą, poradnią psychologiczną oraz społecznością lokalną.
 • Kształtujemy w dzieciach wrażliwość estetyczną poprzez szeroką gamę zajęć plastycznych.
 • Organizujemy uroczystości dla dzieci, rodziców i ich rodzin.
 • Zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte, podczas których mają możliwość pracować i bawić się z dzieckiem.
 • Organizujemy imprezy, uroczystości, wycieczki.
 • Tworzymy atmosferę ciepła, zaufania i przyjaźni między dziećmi, rodzicami, nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi.
 • Kształtujemy poczucie więzi z najbliższym środowiskiem.
 • Tworzymy okazję do poznawania tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych