facebook iprzedszkole

Nasze zajęcia

W ramach czesnego zapewniamy

 • opiekę nad dziećmi w wieku 2,5 do 6 lat,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • realizację programu zatwierdzonego przez MEN,
 • indywidualny login i hasło do Internetowego Panelu Przedszkolnego, w którym rodzice mogą na bieżąco sprawdzać kalendarz wydarzeń przedszkolnych, odczytywać wiadomości od nauczycieli, sprawdzać jadłospis na najbliższy tydzień, śledzić dokładny czas pobytu dziecka w przedszkolu na podstawie odczytu z karty magnetycznej, sprawdzić stan płatności za pobyt dziecka oraz posiłki, zgłosić nieobecność dziecka w wybranych dniach
   
 • pomoce dydaktyczne niezbędne w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, (Dz.U.09.4.17),
 • codzienną gimnastykę ogólnorozwojową (w ciepłe dni w ogrodzie),
 • rytmikę,
 • język angielski 3x w tygodniu
 • zajęcia plastyczne (nie pobieramy dodatkowych opłat za materiały plastyczne),
 • zajęcia umuzykalniające,
 • zajęcia multimedialne,
 • zajęcia taneczno – rytmiczne,
 • zajęcia kompensacyjno-korekcyjne,
 • ćwiczenia buzi i języka,
 • zajęcia stymulujące rozwój intelektualny,
 • przygotowanie do nauki czytania i pisania,
 • plac zabaw do dyspozycji dzieci.