facebook iprzedszkole

Plan dnia

6:30 - 8:30

"Powitalny ranek zabaw" to czas, kiedy dzieci przyjmowane są do przedszkola. Pod opieką nauczyciela spędzają czas na różnorodnych zajęciach artystyczno-konstrukcyjnych.

8:30 - 10:00

"Poranek zabaw", gdzie dzieci wspierane przez nauczyciela nabywają nowych umiejętności zabawy w grupie, rozwijają koordynację ruchową, sprawność manualną rąk poprzez wspólne z paniami układanie z klocków piramid, wież, różnych budowli, układanie kilku elementowych puzzli , zabawy z klockami do logicznego myślenia oraz różnego rodzaju układanek przestrzennych.

9:00 - 9:30

Śniadanie - uczymy samodzielnego jedzenia, właściwego siedzenia z grupą przy stoliku, czynności samoobsługowych w łazience: czynności higieniczno -sanitarne,

10:30 - 11:00 II śniadanie
10:00 - 12:00

"Aktywne zabawy maluszków"

"W świecie muzyki i piosenki" -zabawy zajęcia muzyczno-ruchowe z całą grupą prowadzone przez nauczyciela grupy przy dziecięcych piosenkach przedszkolnych.

W tym czasie w sali zabaw, pod opieką nauczyciela dzieci uczestniczą w codziennych zajęciach dydaktycznych realizujących zadania programowe, gdzie dzieci uczą się komunikacji z nauczycielem i innymi dziećmi: wzrokowej, werbalnej, ruchowej, uczą się wykonywać proste zadania dydaktyczne: nauka mówienia , wzbogacanie i poszerzanie zasobu słownictwa, słuchanie i nauka krótkich wierszyków, nauka i rozpoznawania kolorów.

Na ogrodzie/w sali - to czas na codzienną naukę i próby wychodzenia z całą grupką poza teren swojej sali dydaktycznej - wyjście na ogród przedszkolny w wydzielonej dla maluszków części wspólne zabawy , w razie niepogody zajęcia w przedszkolnej sali , gdzie prowadzone są różnorodne zabawy z elementami muzyki, śpiewu, ćwiczenia ogólno rozwojowe.

12:00 - 12:30

Obiad – wspólne spożywanie obiadu , nauka siadania do stolika z grupą, samodzielnego posługiwania się sztućcami, kubkiem, zjadania całego posiłku.

12:30 - 14:30

Dzieci najmłodsze mające naturalną potrzebę snu, uczą się odpoczywają na leżaczkach w zachęcającej atmosferze wyciszenia i relaksu, słuchając bajek czytanych przez nauczyciela, czy muzyki relaksacyjnej.

14:30 - 15:00

Jest to czas na wdrażanie maluszków do uczenia się zgodnych zabaw z innymi dziećmi i nauka dzielenia się z innymi zabawką, nie wyrywanie jej sobie ,nauka sprzątania zabawek na miejsce po zakończeniu zabawy.

15:00 - 15:30

I Podwieczorek

15:00 - 18:00

Popołudnie zabaw artystycznych

W tym czasie odbywają się zajęcia integracyjne, uwzględniające wszechstronną aktywność dziecka: zabawy i ćwiczenia doskonalące sprawności manualne, graficzne, słownikowe, ruchowe, orientacji przestrzennej, plastyczne, muzyczne. Znaczna część czasu poświęcana jest na zajęcia i zabawy ruch w ogrodzie przedszkolnym lub w sali.

16:30 - 17:00

II podwieczorek